Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJE

Aktywny Samorząd 2024

Informujemy, że od 1 marca zostaną uruchomione nabory na dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą mogły złożyć wniosek w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl

                 

 

 

W 2024 roku można ubiegać się o niżej wymienione formy wsparcia:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu; lub narządu słuchu;

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 adresowana do osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku;

z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Ustalono następujące terminy składania wniosków:

w ramach modułu I w terminie od 01.03.2024r. do 31.08.2024r.

w ramach modułu II w terminie:

 • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 –  od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.
 • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025 – od 01.09.2024r. do 10.10.2024r.

 

Wnioski w formie elektronicznej w systemie SOW w ramach modułu I i II uruchomione będą od dnia 1 marca 2024r.

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można także składać w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  przy ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy!

 •  

 

PRACOWNICY

Referent ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej - mgr Agnieszka Zakościelna
tel: 81 53 15 366
e-mail:
a.zakoscielna@pcprleczna.pl

Referent ds. rehabilitacji społecznej - mgr Anna Kłoda
tel: 81 53 15 366
e-mail:
a.kloda@pcprleczna.pl

ZAŁĄCZNIKI: