Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności gdzie występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki /pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w zakresie:

 • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
 • specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
 • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
 • wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
 • wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć (osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna w terminie do 30 września 2020 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Celem szczegółowym Programu jest podnoszenie kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

W związku z powyższym Program zakłada wsparcie w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie:

 •  specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)
 •  wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
 •  wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
 •  wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/lub z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Zgodnie z programem podstawą kwalifikacji uczestników programu będzie pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia dokonywany na podstawie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny Skali FIM - w pierwszej kolejności opieką wytchnieniową zostaną objęte osoby,  które uzyskają od 0 do 75 punktów  w tej skali.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – Karty zgłoszenia do Programu edycja 2020 (Załącznik nr 8 do Programu).  W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni. Osoby objęte Programem nie będą ponosić odpłatności za przyznane usługi.

W roku 2020 ustalone są limity:

 • 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Załączniki wymagane do wniosku:

 1. Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 (załącznik nr 8 do Programu)
 2. orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (zał. nr 7 do Programu) wypełniona przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę.
 4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Więcej informacji pod nr tel. (81) 53 15 366

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

PRACOWNICY

Referent ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej - mgr Agnieszka Zakościelna
tel: 81 53 15 366
e-mail:
a.zakoscielna@pcprleczna.pl

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Utworzono dnia 13.01.2021, 12:53

Informacje opisowe

Utworzono dnia 13.01.2021, 12:53

Informacja o wyborze oferty

Utworzono dnia 18.09.2020, 17:53

Opieka Wytchnieniowa - informacje

Utworzono dnia 21.08.2020, 12:35

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 21.08.2020, 12:39

Klauzula

Utworzono dnia 21.08.2020, 12:38

Karta oceny stanu pacjenta wg zmod. skali Barthel

Utworzono dnia 21.08.2020, 12:37

Wniosek

Utworzono dnia 21.08.2020, 12:37

Opieka Wytchnieniowa - Program

Utworzono dnia 21.08.2020, 12:34