Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

 

    

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  przystąpiło do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Powiatu Łęczyńskiego  realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Okres realizacji Programu

Do 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 25 500,00 zł.

Całkowita wartość – 25 500,00 zł.

Cele Programu

Realizacja zadania wpłynie na podniesienie umiejętności  w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin czy opiekunów zaangażowanych w opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Realizacja Programu

Na terenie Powiatu Łęczyńskiego  wsparciem w formie opieki wytchnieniowej poprzez specjalistyczne poradnictwo planowane jest objęcie 13 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zostanie zatrudniona kadra, która zrealizuje wsparcie w  łącznym wymiarze 260 godzin.


Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Szczegółowe informacje dotyczące programu   można uzyskać pod numerem telefonu 81 53 15 384 wew. 366.

Załączniki :

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zał. nr 8 Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Zał. Nr 7 Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: