Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PLACÓWKI WSPARCIA

1. PLACÓWKI CAŁODOBOWE

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym osobom niepełnosprawnym realizowane w ramach pobytu dziennego i całodobowego.

Z usług Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Jaszczowie mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Jaszczowie, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć  w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, tel. 81/53 15 384

 wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny - odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).

 

2. PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

  • Świetlica profilaktyczno - wychowawcza w Ciechankach
  • Świetlica profilaktyczno - wychowawcza w Ostrówku
  • Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Nadrybiu
  • Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Łęcznej, ul Świętoduska 2
  • Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Łęcznej, al. Jana Pawła II 97
 

3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy

 

4. Klub "Senior+"

Klub Senior + zaprasza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza
do uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Łęcznej, przy ul. Staszica 9 w Łęcznej

JEŻELI JESTEŚ:

  • mieszkańcem Powiatu Łęczyńskiego,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?
 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !!!

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

 

5. Zakłady Aktywności Zawodowej

ZAŁĄCZNIKI: