Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Program "DOBRY START" dla ucznia w pieczy zastępczej

Utworzono dnia 18.07.2020

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie? 300 zł na dziecko –wsparcie  przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu. Dla kogo wsparcie? Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki: ...

czytaj dalej... na temat: Program "DOBRY START" dla ucznia w pieczy zastępczej

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Utworzono dnia 21.09.2020

Przypominamy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej realizuje program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,  wnioski przyjmowane będą do dnia 30 września 2020 roku...

czytaj dalej... na temat: Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID–19

Utworzono dnia 21.09.2020

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Wojewoda Lubelski dokonał podziału środków znajdujących...

czytaj dalej... na temat: Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID–19

Program "Zobacz lepszą przyszłość"

Utworzono dnia 17.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej bierze udział w programie „Zobacz lepszą przyszłość”...

czytaj dalej... na temat: Program "Zobacz lepszą przyszłość"

Korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych

Utworzono dnia 16.09.2020

Każda rodzina zastępcza należąca do Powiatu Łęczyńskiego objęta jest wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator pomaga im w wypełnianiu codziennej niełatwej misji jaką jest wychowanie dzieci powierzonych przez sąd rodzinny...

czytaj dalej... na temat: Korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych

Odwołanie spotkania Grupy Wsparcia rodziców zastępczych

Utworzono dnia 07.09.2020

Drodzy Państwo, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo  spotkanie Grupy Wsparcia zaplanowane na dzień: 08.09.2020r., zostaje odwołane ze względu na zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2...

czytaj dalej... na temat: Odwołanie spotkania Grupy Wsparcia rodziców zastępczych

Wydłużenie terminu składania wniosków i realizacji modułu

Utworzono dnia 07.09.2020

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin na składanie wniosków i realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”...

czytaj dalej... na temat: Wydłużenie terminu składania wniosków i realizacji modułu

Informacja o naborze wniosków - "Aktywny samorząd" Moduł II

Utworzono dnia 04.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przypomina, iż trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym...

czytaj dalej... na temat: Informacja o naborze wniosków - "Aktywny samorząd" Moduł II

Bezpłatna opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna

Utworzono dnia 04.09.2020

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. uruchomiona została działalność placówki nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży- Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży...

czytaj dalej... na temat: Bezpłatna opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna

XX Światowy Dzień FAS - FAScynujące Rozmowy na XX-lecie

Utworzono dnia 04.09.2020

Fundacja Fastryga zaprasza do udziału w konferencji online, która odbędzie się 09.09.2020r...

czytaj dalej... na temat: XX Światowy Dzień FAS - FAScynujące Rozmowy na XX-lecie

Rozpoczynamy realizację Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych "Gniewni Ludzie" 2020

Utworzono dnia 02.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż w dniu 07.09.2020r. o godz. 16.00 w siedzibie Centrum przy ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników w ramach realizacji w/w programu...

czytaj dalej... na temat: Rozpoczynamy realizację Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych "Gniewni Ludzie" 2020