Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DZIAŁANIA


W ramach udziału w projekcie pn.: „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” oferujemy uczestnikom m.in.:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską: wsparcie doradcze (doradca zawodowy), psychologiczne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny), 2 specjalistów ds. reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • szkolenia zawodowe - możliwość zdobycia zaświadczenia, certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • średnio 5/6 miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców z terenu województwa lubelskiego,
 • płatne stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie podczas szkoleń zawodowych,
 • 2-dniowe warsztaty wyjazdowe,
 • 3-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny dla grupy osób niepełnosprawnych.

 


Projekt skierowany jest do 57 osób z terenu Powiatu Łęczyńskiego wykluczonych, w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (zarówno osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łęcznej, jak i poszukujących pracy, niezarejestrowanych w PUP w Łęczna, w tym biernych zawodowo).

Grupę docelową w projekcie stanowi:

 • Gr I - 40 osób niepełnosprawnych (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 18-64 lata
 • Gr II - 10 kobiet doznających przemocy w rodzinie w wieku 18-64 lata
 • Gr III - 7 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i/lub instytucjonalnej (4 kobiety i 3 mężczyzn) w wieku 16-24 lata;

Indywidualne wsparcie dla uczestników/uczestniczek projektu
W ramach realizowanych działań projektowych nasi uczestnicy/uczestniczki korzystają z następujących form indywidualnego wsparcia:

 • Gr I - wsparcie specjalisty ds. reintegracji zawodowej (mentora): spotkania indywidualne śr. 1 godz./ 1 mc od kwietnia 2019r. do lutego 2021r;
 • Gr II i III - wsparcie pracownika socjalnego: spotkania indywidualne śr. 2 godz./ 1 mc od kwietnia 2019r. do  lutego  2021r;
 • Gr I, II i III - wsparcie doradcze (doradca zawodowy): spotkania indywidualne śr. 2 godz./1 mc od maja 2019r. do stycznia 2021r.;
 • Gr I, II i III - wsparcie psychologiczne (psycholog): spotkania indywidualne śr. 1 godz./1 mc od maja 2019r. do grudnia 2020r;

2-dniowe wyjazdowe warsztaty psychospołeczne
W m-cu wrześniu br. w Janowie Lubelskim w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym Duo/Hotel Duo Spa odbyły się wyjazdowe warsztaty psychospołeczne dla uczestników projektu (UP). W dn. 23.09.-24.09.19r. w warsztatach pn. „Drzwi do jutra” udział wzięła grupa 40 osób niepełnosprawnych (20 kobiet i 20 mężczyzn). Warsztaty były formą aktywnej rehabilitacji sprzyjającej rozwijaniu myślenia w kategoriach samostanowienia o własnym losie, podniesienia motywacji, poznania asertywnych sposobów komunikowania swoich decyzji, radzenia sobie ze stresem, emocjami, przełamywania stereotypów dotyczących płci i niepełnosprawności.

Następnie w dn. 25.09.-26.09.19r. w warsztatach pn. „Lepsza ja” uczestniczyło 10 kobiet doznających przemocy w rodzinie. Warsztaty umiejętności społecznych miały za zadanie pomoc w wyjściu z przemocy poprzez pokazanie jak planować przyszłość i budować cele w oparciu o zasoby osobiste, poszukiwanie, wydobycie z UP jakimi zasobami osobistymi dysponują, w czym tkwi ich potencjał. UP poszukiwały i umacniały fundament poczucia własnej wartości.

W kolejnych warsztatach pn. „Skrzydła samodzielności” w dn. 28.09-29.09.19r. udział wzięło 7 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (4 kobiety i 3 mężczyzn). Obejmowały one zajęcia z zakresu konstruktywnej komunikacji, jak mówić z szacunkiem do drugiego człowieka, jak słuchać i dbać o to, czy dobrze zrozumieliśmy drugą osobę oraz jak asertywnie odmawiać. Warsztaty grupowe z młodzieżą dotyczyły także wspólnego wyznaczania celów i planowania przyszłości, związków międzyludzkich: miłości, przyjaźni i rodziny oraz tematu, jak sobie radzić z emocjami i w trudnych sytuacjach życiowych, jak pracować nad swoimi lękami.

Dzięki uczestniczeniu w warsztatach UP poznali swoje mocne strony, które będą mogli dalej rozwijać. Ponieważ w zajęciach wzięli udział ludzie znajdujący się w podobnej sytuacji życiowej, tym samym mieli możliwość wymiany doświadczeniami, wręcz utworzenia grup samopomocowych. Warsztaty pozwoliły na stworzenie przestrzeni nie tylko dla zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także dla wzajemnego wspierania się w trudnych chwilach i dla dzielenia się swoimi sukcesami i osiągnięciami.

Lokalizacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego: piękny zalew i Park Krajobrazowy, Lasy Janowskie sprzyjała nie tylko procesowi wzmacniania umiejętności i kompetencji społecznych, ale także odpoczynkowi psychicznemu, oderwaniu się od codzienności i integracji UP. Samo fizyczne oderwanie się od domu, codziennych obowiązków, zmiana otoczenia, nawiązanie nowych znajomości służyło wzmocnieniu więzi, poprawie relacji, wzmocnieniu poczucia własnej wartości i odpoczynkowi psychicznemu UP. W trakcie pobytu w Janowie Lubelskim wszystkim uczestnikom dopisywały nie tylko dobre humory, ale też piękna, słoneczna pogoda. Udało się zwiedzić wiele ciekawych, niezwykłych miejsc i atrakcji turystycznych, takich jak: leśne uroczysko Kruczek, ostoja konika biłgorajskiego w Szklarni, drewniany kościółek w Momotach wybudowany i samodzielnie przyozdobiony przez księdza rzeźbiarza-samouka, Porytowe Wzgórze – miejsce najważniejszego starcia bitwy w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej – największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej.

Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym
W ramach realizowanych działań projektowych w październiku br. rozpoczęły się warsztaty grupowe z zakresu doradztwa zawodowego. W dniach 14-15.10.19r. w warsztatach wzięły udział dwie grupy docelowe: osoby niepełnosprawne i kobiety doznające przemocy w rodzinie. Tematyką było: samopoznanie - zainteresowania, zdolności, wartości oraz podejmowanie decyzji. Celem warsztatów było zwiększenie samoświadomości w obszarach zainteresowań, kompetencji oraz wartości i ich wpływu na ścieżkę zawodową uczestników, jak również rozwinięcie umiejętności podejmowania konstruktywnych decyzji.

W dniu 18.10.19r. odbyły się warsztaty grupowego doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej o tematyce: podejmowanie decyzji.

Fotorelacja z warsztatów wyjazdowych

Utworzono dnia 25.02.2020, 18:38