Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WSPÓŁPRACA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż w ramach doradztwa metodycznego skierowanego do kadry pomocy społecznej będzie możliwość wsparcia w obszarze:

 • planowania, organizowania i badania efektów pracy,
 • doboru i adaptacji lub tworzenia programów korekcyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i innych,
 • rozwijania umiejętności metodycznych w pracy z klientami pomocy społecznej,
 • podejmowania działań innowacyjnych
 • współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami, uczelniami wyższymi, jednostkami pomocy społecznej wyższego stopnia,
 • diagnozowania potrzeb zawodowych pracowników,
 • prezentacja własnych zajęć edukacyjnych oraz obserwacja partnerska zajęć, udzielanie informacji zwrotnych
 • wspomaganie pracowników w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i metodycznych,
 • wspieranie rozwoju zawodowego pracowników, organizowanie lub udział w realizacji projektów i programów edukacyjnych nastawionych na kształcenie umiejętności kluczowych i interdyscyplinarnych oraz na współpracę instytucji i placówek pomocy społecznej,
 • wspieranie inicjatyw pracowników realizujących projekty edukacyjne czy projekty zwiększające umiejętności społeczne klientów pomocy społecznej
 • propagowanie wiedzy i uczenie umiejętności w zakresie systemowej profilaktyki uzależnień

Zapraszamy do współpracy