Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki


Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej 57 osób (34 kobiety K i 23 mężczyzn M) niepracujących zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących na terenie Powiatu Łęczyńskiego poprzez realizację kompletnego programu obejmującego.: wsparcie doradcze (doradca zaw.), psychologiczne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny), bieżące wsparcie specjalistów ds. reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych; szkolenia zawodowe oraz śr 5-6 miesięczne staże zawodowe realizowane u pracodawców z terenu woj. lubelskiego.

Cel główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym nr 1 działania 11.1 dotyczącym zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy, powielania niekorzystnych postaw społecznych, a także związanym z poprawą dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.