Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa - stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmujemy osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej PCPR w Łęcznej udziela natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego:

PSYCHOLOG – mgr Marta Ślusar
od poniedziałku do piątku: 08.00 - 16.00
środy: 07.00 - 15.00
pokój nr 12 tel. 81 53 15 367

PSYCHOLOG – mgr Michalina Huszaluk
poniedziałek, wtorek, piątek: 08.30 - 13.30
II i IV środa m-ca: 08.30 - 13.30
I i III c m-cazwartek: 14.30 - 19.30
pokój nr 12 tel. 81 53 15 368

PEDAGOG – mgr Iwona Wiśniewska
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00
pokój nr 9 tel. 81 53 15 378

PRACOWNIK SOCJALNY – mgr Barbara Tryk
pokój nr 6 tel. 81 53 15 376
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00

RADCA PRAWNY – mgr Konrad Klepcarz
wtorek: 07.00 - 13.00
piątek: 08.00 - 14.00
pokój nr 03 tel. 81 53 15 381