Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jeśli:
- znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej,
- masz problemy, coś Cię martwi, czujesz się bezsilny i osamotniony,
- czujesz, że wyczerpałeś swoje możliwości do poradzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami,
- masz poczucie, że utraciłeś kontrolę nad swoim życiem,

możliwe, że doświadczasz kryzysu.

Czym jest kryzys?
Jest to stan nierównowagi wewnętrznej, wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć.
Kryzys może się wiązać z gwałtowną, nieprzewidywalną zmianą w środowisku społecznym, ekonomicznym i politycznym, powodującą napięcie i niezrozumienie. Może być odczuwany dla całych społeczności, ale również jest bardzo subiektywny.
Dotknięta nim osoba nie jest w stanie pokonać przeszkody, a dotychczas stosowane rozwiązania zawodzą, pojawią się zniechęcenie, utrata wiary we własne siły i możliwości.
Gdy samodzielne przezwyciężenie pojawiającego się kryzysu jest niemożliwe, stosowana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna – interwencja kryzysowa.

Czym jest interwencja kryzysowa?
Jest działaniem zmierzającym do odzyskania przez osobę doświadczającą kryzysu zdolności jego samodzielnego rozwiązania.

Po bezpłatną pomoc w ramach interwencji kryzysowej możesz się zwrócić do nas.
Do kogo kierowana jest pomoc?
Z oferty mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:
- osoby i członkowie rodzin dotkniętych przemocą,
- osoby przezywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
- osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
- ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków komunikacyjnych, pożarów, katastrof przemysłowych i naturalnych, itp.,
- ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw,
- bliscy osób doświadczających powyższych zdarzeń.

Pomoc jest bezpłatna i udzielana jest bez względu na posiadany dochód.


W ramach interwencji kryzysowej PCPR w Łęcznej udziela natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego:

 

Psycholog – mgr Katarzyna Libera
od poniedziałku do piątku: 08.00 - 16.00
pokój nr 15 tel. 81 53 15 367
e-mail: k.libera@pcprleczna.pl

Pedagog – mgr Iwona Wiśniewska
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00
pokój nr 9 tel. 81 53 15 378
e-mail:
 i.wisniewska@pcprleczna.pl

Starszy pracownik socjalny – mgr Barbara Tryk
pokój nr 8 tel. 81 53 15 376
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00
e-mail:
b.tryk@pcprleczna.pl

Pracownik socjalny – mgr Dagmara Czyżyk-Bicka
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00

pokój nr 12 tel. 81 53 15 379
e-mail:
d.czyzyk.bicka@pcprleczna.pl

Adwokat - Olga Chabros
wtorek: 11.00 - 15.00
piątek: 07.00 - 15.00
pokój nr 03 tel. 81 53 15 381

e-mail: prawnicy@pcprleczna.pl