Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

USAMODZIELNIANIE

AKTUALNOŚCI:

Informator dla osób usamodzielnianych i ich opiekunów

Utworzono dnia 30.06.2020

Świadczenia dla osób usamodzielnianych

Utworzono dnia 20.09.2021

Przez osobę usamodzielnianą rozumie się osobę opuszczającą, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu...

czytaj dalej... na temat: Świadczenia dla osób usamodzielnianych

Druki do pobrania

Utworzono dnia 30.06.2020