Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

USAMODZIELNIANIE

AKTUALNOŚCI:

Świadczenia dla osób usamodzielnianych

Utworzono dnia 30.06.2020

W świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej może: pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej do 25 roku życia, pod warunkiem że pobiera naukę lub opuści dotychczasową formę pieczy zastępczej i uzyska pomoc w usamodzielnieniu...

czytaj dalej... na temat: Świadczenia dla osób usamodzielnianych