Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej

 kadencja 2023 -2027

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 152/2023 Starosty Łęczyńskiego z dnia 02 października 2023r. na kadencję 2023 -2027 powołany został następujący skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej :

 1. P. Elżbieta Brodzik
 2. P. Danuta Grzechnik
 3. P. Jadwiga Jaskułecka
 4. P. Justyna Sawicka 
 5. P Milena Wasilewicz

Wybrane Prezydium Rady na 2023 r.

 • Przewodnicząca Rady - Pani Jadwiga Jaskułecka
 • Wiceprzewodnicząca – Pani Danuta Grzechnik
 • Sekretarz - Pani Justyna Sawicka

 

Zadania Powiatowej Rady

określa art. 44 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy    i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji trybu działania wojewódzkich, powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

 

Do zakresu działania rady należy m.in.

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

 • opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, zwołuje je przewodniczący:

 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady,
 • na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Zarządzenie
  Utworzono dnia 09.11.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych