Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC...

INFORMACJA O NABORZE  DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH

 

Jeśli masz problem z samokontrolą i radzeniem sobie z negatywnymi emocjami,

nie potrafisz komunikować się i rozwiązywać konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Program korekcyjno - edukacyjny pomoże Ci rozwinąć umiejętności porozumiewania się bez  stosowania przemocy.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza wszystkie osoby z terenu Powiatu Łęczyńskiego do wzięcia udziału w Programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując
  je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych przez Policję, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, Kościół, organizacje kościelne i inne instytucje;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności;

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu mają  na celu:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy w zmianie zachowań,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
  w rodzinie bez stosowania przemocy.

 

Rekrutacja do programu trwa. Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w programie prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Karta zgłoszeniowa do udziału w programie jest  dostępna w załączniku.

Udział w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych jest bezpłatny. Realizacja rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: sekretariat PCPR: 81 53 15 384, pedagog 81 53 15 378.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie.

 

 

 

 

PRACOWNICY

Pedagog - mgr Iwona Wiśniewska
tel. 81 53 15 378

e-mail: i.wisniewska@pcprleczna.pl

ZAŁĄCZNIKI: