Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NIEPEŁNOSPRAWNI POSZKODOWANI

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ważne

Wnioski o przyznanie świadczenia składane są w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

Wnioski do pobrania TUTAJ

Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu i bez barier - każdego dnia i o każdej porze. Tym bardziej, iż możliwość złożenia wniosku mają osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Wystarczy założyć konto w systemie SOW. Ewentualne pytania można kierować do konsultantów infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

 

Program dotyczy grup osób:

 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
 • uczestników środowiskowych domów samopomocy,
 • uczestników dziennych domów pomocy społecznej,
 • podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podst art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystających ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
 • pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

 

PRACOWNICY

Referent ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej - mgr Agnieszka Zakościelna
tel: 81 53 15 366
e-mail:
a.zakoscielna@pcprleczna.pl

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wniosek
  Utworzono dnia 04.11.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Kierunki działań oraz warunki brzegowe
  Utworzono dnia 22.04.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu