Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
od 17 maja 2023r.
WZNAWIA  DYŻURY SPECJALISTÓW DLA MIESZKAŃCÓW NASZEGO POWIATU !!!

 

Od 17.05.2023r. do 31.05.2024r. przy PCPR w Łęcznej wznawia funkcjonowanie PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH. Jego działalność  sfinansowana jest ze środków Fundacji "Solidarni Górnicy" z siedzibą w Bogdance na mocy umowy o współpracy zawartej pomiędzy Fundacją a Powiatem Łęczyńskim.
 

Działalność Punktu odpowiada na ważne potrzeby społeczne mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy domowej. Celem Punktu jest: zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy domowej, zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, niwelowanie skali zjawiska przemocy i agresji oraz  przeciwdziałanie uzależnieniom. Do Punktu mogą zgłaszać się: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, wyroby tytoniowe, współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie, którzy dostrzegają problem, wykazują motywację, jak i bezradność, oczekując wsparcia i ukierunkowania. Na wsparcie dyżurujących specjalistów mogą także liczyć osoby uzależnione od  Internetu, mediów społecznościowych, gier komputerowych i hazardu.   

Dyżury specjalistów:

 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne:
  Psycholog / Katarzyna Libera
  Wtorek: 16.00-17.00  (pokój nr 15)  tel. 81 53 15 367
   
 • Konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej:
  Konsultant ds. przemocy domowej / Iwona Wiśniewska
  Wtorek: 15.00-16.00  (pokój nr 09) tel. 81 53 15 378

   
 • Dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży:
  Specjalista psychoterapii uzależnień / Teresa Fac
  Wtorek: 16.00-18.00  (pokój nr 10) tel. 81 53 15 375

   
 • Dyżur specjalisty ds. profilaktyki i uzależnień dla osób dorosłych:
  Specjalista psychoterapii uzależnień / Teresa Fac
  Wtorek: 18.00-20.00  (pokój nr 10) tel. 81 53 15 375

 

PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE!


Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych  dofinansowana jest ze środków
Fundacji "Solidarni Górnicy" z siedzibą w Bogdance.

 

 

AKTUALNOŚCI:

Informacja o dyżurach w m-cu lutym 2024r.

Utworzono dnia 20.02.2024

Informacja o dyżurach w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych w m-cu lutym 2024r...

czytaj dalej... na temat: Informacja o dyżurach w m-cu lutym 2024r.

Informacja o dyżurach w m-cu grudniu 2023r.

Utworzono dnia 04.12.2023

Informacja o dyżurach w m-cu grudniu 2023r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych:...

czytaj dalej... na temat: Informacja o dyżurach w m-cu grudniu 2023r.

Informacja o dyżurach w m-cu listopadzie 2023r.

Utworzono dnia 15.11.2023

Informacja o dyżurach psychologa w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych...

czytaj dalej... na temat: Informacja o dyżurach w m-cu listopadzie 2023r.

Informacja o dyżurach w m-cu październiku 2023r.

Utworzono dnia 19.10.2023

Informacja o dyżurach w m-cu październiku 2023r. specjalisty ds. profilaktyki i uzależnień osób dorosłych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych...

czytaj dalej... na temat: Informacja o dyżurach w m-cu październiku 2023r.

Informacja o dyżurach w m-cu wrześniu 2023r.

Utworzono dnia 22.09.2023

Informacja o dyżurach w m-cu wrześniu 2023r. specjalisty ds. profilaktyki i uzależnień osób dorosłych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych...

czytaj dalej... na temat: Informacja o dyżurach w m-cu wrześniu 2023r.

Informacja o zmianie terminu dyżurów psychologa

Utworzono dnia 02.09.2023

Informacja o zmianie terminu dyżurów psychologa w m-cu wrześniu 2023r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych...

 

czytaj dalej... na temat: Informacja o zmianie terminu dyżurów psychologa

ZAŁĄCZNIKI: