Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH:

Od 01.10.2021r. do 31.12.2021r. w PCPR w Łęcznej będzie funkcjonował PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH. Jego działalność  sfinansowana zostanie ze środków Fundacji "Solidarni Górnicy" z siedzibą w Bogdance na mocy zawartej w dniu 29.09.2021r.  umowy o współpracy pomiędzy Fundacją a Powiatem Łęczyńskim.

Działalność Punktu odpowiada na ważne potrzeby społeczne w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Celem Punktu będzie: zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, niwelowanie skali zjawiska przemocy i agresji oraz  przeciwdziałanie uzależnieniom. Do Punktu mogą zgłaszać się: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, wyroby tytoniowe, współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie, którzy dostrzegają problem, wykazują motywację, jak i bezradność, oczekując wsparcia i ukierunkowania. Na wsparcie dyżurujących specjalistów mogą także liczyć osoby uzależnione  od  Internetu, mediów społecznościowych, gier komputerowych i hazardu.  
 

 

Dyżury specjalistów:

 

1)  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych:

Psycholog- mgr Marta Ślusar

Poniedziałek: 15.00-16.00  (pokój nr 12) tel. 81 53 15 367

2) Konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin dotkniętych problemem występowania przemocy  w rodzinie:

Konsultant ds. przemocy w rodzinie - mgr Iwona Wiśniewska

Poniedziałek: 15.00-16.00  (pokój nr 09) tel. 81 53 15 378

3) Dyżur specjalisty ds. profilaktyki  i uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu  i substancji psychoaktywnych:

Specjalista ds. uzależnień i profilaktyki - mgr Jacenty Kłoda

Poniedziałek: 18.00-19.00  (pokój nr 21) tel. 81 53 15 375

4) Działania socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem uzależnień – prowadzenie grupy socjoterapeutycznej:

Poniedziałek: 16.00-18.00  (sala konferencyjna - niski parter)

 

 

PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE!

 

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych  dofinansowana jest ze środków
Fundacji "Solidarni Górnicy" z siedzibą w Bogdance.

ZAŁĄCZNIKI: