Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
od 17 maja 2023r.
WZNAWIA  DYŻURY SPECJALISTÓW DLA MIESZKAŃCÓW NASZEGO POWIATU !!!

 

Od 17.05.2023r. do 31.05.2024r. przy PCPR w Łęcznej wznawia funkcjonowanie PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH. Jego działalność  sfinansowana jest ze środków Fundacji "Solidarni Górnicy" z siedzibą w Bogdance na mocy umowy o współpracy zawartej pomiędzy Fundacją a Powiatem Łęczyńskim.
 

Działalność Punktu odpowiada na ważne potrzeby społeczne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Celem Punktu jest: zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, niwelowanie skali zjawiska przemocy i agresji oraz  przeciwdziałanie uzależnieniom. Do Punktu mogą zgłaszać się: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, wyroby tytoniowe, współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie, którzy dostrzegają problem, wykazują motywację, jak i bezradność, oczekując wsparcia i ukierunkowania. Na wsparcie dyżurujących specjalistów mogą także liczyć osoby uzależnione od  Internetu, mediów społecznościowych, gier komputerowych i hazardu.   

Dyżury specjalistów:

 

 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne:
  Psycholog / Katarzyna Libera
  Wtorek: 16.00-17.00  (pokój nr 15)  tel. 81 53 15 367
   
 • Konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin dotkniętych problemem występowania przemocy  w rodzinie:
  Konsultant ds. przemocy w rodzinie / Iwona Wiśniewska
  Wtorek: 15.00-16.00  (pokój nr 09) tel. 81 53 15 378

   
 • Dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży:
  Specjalista psychoterapii  uzależnień / Teresa Fac
  Wtorek: 15.00-17.00  (pokój nr 10) tel. 81 53 15 375


   
 • Dyżur specjalisty ds. profilaktyki i uzależnień dla osób dorosłych:
  Specjalista ds. profilaktyki  i uzależnień / Kinga Albiniak
  Czwartek: 17.00-19.00  (pokój nr 10) tel. 81 53 15 375


   
 • Działania socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem uzależnień – prowadzenie grupy socjoterapeutycznej od września do grudnia 2023r. (sala konferencyjna - niski parter)

 

PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE!


Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych  dofinansowana jest ze środków
Fundacji "Solidarni Górnicy" z siedzibą w Bogdance.

AKTUALNOŚCI:

Informacja o dyżurach - Psycholog

Utworzono dnia 23.05.2023

Informacja o dyżurach w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych...

czytaj dalej... na temat: Informacja o dyżurach - Psycholog

Informacja

Utworzono dnia 22.05.2023

Specjalista ds. profilaktyki i uzależnień / Pani Kinga Albiniak w m-cu maju przyjmuje...

czytaj dalej... na temat: Informacja

Czerwcowe zajęcia w Parku Linowym

Utworzono dnia 22.06.2022

W dniu 20.06.2022r. 10 dzieci w ramach zajęć socjoterapeutycznych  prowadzonych w PCPR w Łęcznej przez dwóch specjalistów: psychologa i pedagoga miło i aktywnie spędziło czas w Parku Linowym w Ciechankach Łańcuchowskich niedaleko Łęcznej...

czytaj dalej... na temat: Czerwcowe zajęcia w Parku Linowym

"Z kuchnią włoską na ty"

Utworzono dnia 04.06.2022

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 30.05.2022r. 10 dzieci uczestniczących w zajęciach grupy socjoterapeutycznej prowadzonej w PCPR w Łęcznej przez dwóch specjalistów: psychologa i pedagoga, wzięło udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w PUB 30 w Łęcznej...

czytaj dalej... na temat: "Z kuchnią włoską na ty"

Dbaj o zdrowie psychiczne

Utworzono dnia 09.05.2022

Zaczynamy nowy cykl publikacji

Utworzono dnia 21.02.2022

W ramach współpracy pomiędzy Fundacją "Solidarni Górnicy"
z siedzibą w Bogdance, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w wydawnictwie Lubelskiego Węgla "Bogdanka" będą cyklicznie publikowane artykuły opracowywane przez specjalistów przyjmujących w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych...

czytaj dalej... na temat: Zaczynamy nowy cykl publikacji

ZAŁĄCZNIKI: