Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych

Utworzono dnia 09.11.2023

Dnia 11 października 2023r. w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej, ul. Litewska 16 rozpoczęto realizację Projektu pn. „Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych”, w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2021 – 2025, prowadzonego przez Fundację Maturita. Projekt skierowany jest do rodzin z terenu województwa lubelskiego. W powiecie łęczyńskim biorą w nim udział m.in. rodziny pełniące funkcję rodziny zastępczej. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczą w cyklicznych spotkaniach, w ramach których odbywa się coaching dla dorosłych członków rodzin, zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia integracyjne całych rodzin. Celem głównym Projektu jest wsparcie rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przeciwdziałanie pogarszaniu się zdrowia psychicznego członków rodzin przeżywających trudności z wychowaniem, intensyfikacja integracji rodziny i zaangażowanie w tworzenie poprawnych relacji.