Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Trwa nabór do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Utworzono dnia 21.09.2023

Trwa nabór do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej prowadzi nabór do Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21 - 010 Łęczna. Szczegółowe informacje na temat udziału w programie udzielane są pod numerami: sekretariat: 81 53 15 384 lub pedagog: 81 53 15 378.

 

Program skierowany jest do osób pełnoletnich – kobiet i mężczyzn, które nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowaniem trudnych emocji oraz stosują przemoc wobec swoich bliskich, w szczególności dla osób:

 • skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”;
 • osób stosujących przemoc domową, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa
  w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Celem programu jest:

 • zmiana/zatrzymanie zachowań przemocowych osoby stosującej przemoc domową w kierunku powstrzymania jej przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycie i poszerzanie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy;
 • dobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

 

Udział w programie korekcyjno-edukacyjnym jest bezpłatny.  Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy osoby zainteresowane do uczestnictwa.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Informacja
  Utworzono dnia 21.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych