Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Światowy Dzień FAS/Dzień Świadomości FASD

Utworzono dnia 08.09.2023

 

Światowy Dzień FAS/Dzień Świadomości FASD

Dzień Alkoholowego Zespołu Płodowego, obchodzony corocznie 9 września, ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat Zespołu Alkoholowego Płodu (FAS) i Zaburzeń Spektrum Alkoholowego Płodu (FASD). To ważne wydarzenie, które pomaga nam zrozumieć skutki spożywania alkoholu w okresie ciąży oraz wspiera dzieci i rodziny dotknięte tym problemem.

Czym jest Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)?

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) to złożone schorzenie wynikające z narażenia dziecka na alkohol w okresie prenatalnym. To jedna z najpoważniejszych konsekwencji picia alkoholu przez matki w ciąży. Dzieci z FAS mogą mieć liczne trudności zdrowotne i rozwojowe, takie jak wady serca, opóźnienie wzrostu, problemy w nauce, oraz problemy w zachowaniu.

Co to jest Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD)?

Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD) to szerokie spektrum trudności zdrowotnych i rozwojowych, które mogą występować u dzieci narażonych na alkohol w okresie prenatalnym, nawet jeśli nie spełniają wszystkich kryteriów FAS. To ważne, aby zrozumieć, że FASD może przybierać różne formy i wpływać na różne aspekty życia dziecka.

Dzieci z FAS i FASD mogą wykazywać różne cechy i trudności.

  • Problemy zdrowotne: Dzieci z FAS mogą mieć różne problemy zdrowotne, w tym wady serca, uszkodzenia narządów wewnętrznych, trudności w układzie kostno-mięśniowym, problemy z układem odpornościowym i wiele innych.
  • Trudności z samoregulacją: Dzieci z FAS mogą mieć trudności z kontrolą swojego zachowania i emocji. Mogą przejawiać nadmierne pobudzenie lub impulsywność, co może prowadzić do trudności w utrzymaniu spokoju i skupienia.
  • Trudności w społeczności: FAS Często wpływa na zdolność dziecka do nawiązywania relacji społecznych i rozumienia społecznych sygnałów. Dzieci te mogą mieć trudności w czytaniu emocji innych osób i odpowiednim reagowaniu na nie
  • Problemy w zachowaniu i emocjonalne trudności: Dzieci z FAS mogą mieć trudności z kontrolą impulsów, co może prowadzić do zachowań impulsywnych i trudności w dostosowywaniu się do społecznych norm. Mogą również doświadczać trudności emocjonalnych, takich jak lęk, depresja czy trudności w radzeniu sobie z emocjami.
  • Trudności w nauce i pamięci: FAS może wpływać na funkcje poznawcze, takie jak zdolność uczenia się i pamięć. Dzieci dotknięte tym schorzeniem mogą mieć trudności w przyswajaniu wiedzy, zapamiętywaniu informacji i utrzymywaniu uwagi.
  • Opóźniony rozwój fizyczny: Dzieci z FAS często wykazują opóźniony wzrost i rozwój fizyczny, co może skutkować niższym wzrostem i masą ciała w porównaniu z dziećmi w tym samym wieku. Jedną z charakterystycznych cech FAS jest dysmorfia twarzowa, która może obejmować krótki nos z płaskim mostkiem, wąską szczelinę powiekową, niski mostek nosa i zmniejszoną górną wargę. Te cechy mogą być widoczne u niektórych dzieci z FAS.

 

 

 

DIAGNOZA TO KLUCZ DO POMOCY!

Wczesna diagnoza Zespołu Płodu ALkoholowego (FAS) jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na szybkie rozpoczęcie odpowiednich terapii i wsparcia. Im wcześniej rozpoznamy to schorzenie, tym szybciej możemy zacząć pracować nad dostosowanymi do potrzeb dziecka strategiami edukacyjnymi i terapeutycznymi.

Nie obawiaj się szukać pomocy i wsparcia od specjalistów medycznych i terapeutycznych. Dzieci z FAS mają potencjał do osiągnięcia sukcesu i pełnego rozwoju, ale aby to osiągnąć, potrzebują specjalistycznej opieki.

Przypominamy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przyjmuje zgłoszenia mieszkańców naszego powiatu do Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie, którego zadaniem jest zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FAS /FASD oraz ich opiekunów poprzez:

 

  • Wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FAS/FASD
  • Prowadzenie konsultacji i indywidualną pracę z dzieckiem z zespołem FAS/FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznym w domu
  • Prowadzenie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia
  • Specjalistyczną pomoc: medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną

Zapraszamy do kontaktu!

Psycholog - mgr Katarzyna Libera

Poniedziałek- Piątek: 8.00-16.00

pokój nr 15

tel. 81 53 15 367