Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta

Utworzono dnia 28.02.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do uczestnictwa w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost  niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Kto może skorzystać z pomocy

Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jeśli:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

Wsparcie polega na dofinansowaniu wynajmu mieszkania dla absolwentów z niepełnosprawnościami, kończących naukę we wszystkich typach szkół i rozpoczynających niezależne życie. Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia - maksymalnie przez okres 36 miesięcy.

 

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem  Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/  

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do 31.12.2023 roku.

Z programem „Mieszkanie dla absolwenta” można zapoznać się pod adresem:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/