Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Utworzono dnia 07.07.2022

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do uczestnictwa w  programie  „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwianie im aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Kto może skorzystać z pomocy?

Możesz skorzystać z pomocy, jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • złożysz oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • złożysz oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • w momencie składania wniosku nie ukończyłeś/aś 65 roku życia. 

 

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Z programem „Dostępne mieszkanie” możesz się zapoznać pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Więcej informacji pod nr tel. 81 53 15 366