Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek wsparcia dziennego

Utworzono dnia 16.02.2021

Lubelski Urząd Wojewódzki przesyła nowe informacje odnośnie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021r.,poz. 267) zgodnie z § 1 pkt 6 ww. rozporządzenia uchyla się § 15 ww. rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2021 r.

"Placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania stacjonarnie. Jednocześnie informuję o obowiązku zachowania reżimu sanitarnego w podejmowanych działaniach."

Informacja w załączniku poniżej.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Utworzono dnia 16.02.2021, 13:40