Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Samorząd - przypomnienie

Utworzono dnia 24.08.2023

 

 

Przypominamy, że do 31.08.2023r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl 

Wnioski w ramach w/w programu można składać także w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  przy ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Informujemy, że od 01.09.2023r. do 10.10.2023r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresowany jest do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy!