Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna

 

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pcprleczna.pl/bip/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-13

Strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej https://pcprleczna.pl/bip/ wykonana w technologii PHP i MySQL jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności:

Załączane na stronie pliki formularzy, oświadczeń, druków, wyciągów z przepisów itp. w postaci załączników w formatach PDF, DOC, itp. mogą zawierać strukturę niemożliwą do odczytania przez czytniki ekranowe, zawierać skany lub zawartość graficzną. Można również spotkać pliki z zawartością tekstową gdzie nie jest wyraźnie zaznaczona struktura logiczna zawartości.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.
Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-02-24

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2023-03-30

Dostępność architektoniczna

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna mieści się w jednym  budynku (parter i piętro), który jest pozbawiony barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przy wejściu do budynku jest podjazd ułatwiający osobom niepełnosprawnym wejście do budynku, w środku natomiast platforma schodowa prowadząca na piętro.
 • Na parkingu przed budynkiem wydzielone zostały 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe – drzwi szklane, na których wprowadzono kontrastowe oznaczenia.
 •  Schody  -  w budynku zostały  zastosowane specjalne oznaczenia na początku i końcu biegu schodów.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze.
 • Przy wejściu znajduje się dzwonek sygnalizacyjny dla osób niepełnosprawnych, w razie konieczności pracownicy wychodzą do klienta na zewnątrz.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu czy online.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W PCPR  nie ma pętli indukcyjnych.
 • Obsługa osób Niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, w pokoju nr 01 – Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • W razie konieczności złożenia/pobrania formularzy/dokumentów czy skorzystania z pomocy innych specjalistów znajdujących się na piętrze I, m.in.: prawnika, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, w celu ułatwienia poruszania się osobom  niepełnosprawnym służy platforma schodowa na I piętro.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wiśniewska – referent administracyjno-biurowy,
e-mail: m.wisniewska@pcprleczna.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81/ 53 15 384
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do PCPR w Łęcznej drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Adres: ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
 • e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl   
 • Nr tel.: 81/ 53 15 384

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki:

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Utworzono dnia 24.03.2021, 18:59

Informacje

Liczba wyświetleń: 1063
Utworzono dnia: 25.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Łęcznej

Historia publikacji

 • 30.03.2023 12:46, itserwis
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 28.11.2022 22:15, itserwis
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 21.11.2022 20:55, itserwis
  Edycja strony: Deklaracja dostępności