Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa - stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmujemy osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej PCPR w Łęcznej udziela natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego:

PSYCHOLOG – mgr Marta Ślusar
od poniedziałku do piątku: 08.00 - 15.00
pokój nr 12 tel. 81 53 15 367

PSYCHOLOG – mgr Monika Jakubaszek
od poniedziałku do piątku: 07.00 - 15.00
pokój nr 10 tel. 81 53 15 368

PEDAGOG – mgr Ewa Góra - Haraszczuk
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00
pokój nr 9 tel. 81 53 15 378

PRACOWNIK SOCJALNY – mgr Barbara Tryk
pokój nr 6 tel. 81 53 15 376
od poniedziałku do piątku 07.00 - 15.00

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej