Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywny Samorząd 2018

INFORMACJE


Terminy przyjmowania wniosków w ramach modułu II:
  • semestr letni 2017/2018 - od 09.03.2018r. do 30.03.2018r.
  • semestr zimowy 2018/2019 - od 03.09.2018r. do 10.10.2018r.
W ramach modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową tj. likwidacja bariery transportowej, dostęp do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
  • od 14.05.2018r. do 30.08.2018r.
Dokumenty do pobrania MODUŁ I

Dokumenty wspólne dla wszystkich obszarów
Obszar A - zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar A - zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B
Obszar B - zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Obszar B - zadanie 2 dofinasowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznegi i oprogramowania
Obszar C - zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar C - zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Obszar C - zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Dokumenty do pobrania MODUŁ II

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej