Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Łęcznej

PCPR Łęczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Aktualności | Realizowane projekty | Kontakt z nami | Napisz do nas | Mapa serwisu | Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne w 2011r.

Rozeznanie cenowe z dnia 13.12.2011r. dotyczy ogłoszenia w gazecie regionalnej o realizacji projektu "Twoja szansa na sukces". (13.12.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 29.11.2011r. na opracowanie i zamieszczenie ogłoszenia w prasie o realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (12.12.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 29.11.2011r. dotyczy ogłoszenia w gazecie regionalnej o realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność. (29.11.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 23.11.2011r. dotyczy świadczenia usług w zakresie transportu osób niepełnosprawnych – dwóch uczestników projektu- na staż, w okresie od 1 grudnia 2011r. do 29 lutego 2012r. (23.11.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 07.11.2011r. na zorganizowanie spotkania Wigilijnego dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”. (18.11.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 07.11.2011r. i wyboru oferty na zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt systemowy „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”. (18.11.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 05.10.2011r. dotyczy zorganizowania spotkania Wigilijnego dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” i władz lokalnych na terenie miasta Łęczna. (07.11.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 07.11.2011r. dotyczy zorganizowania spotkania podsumowującego projekt „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” dla uczestników w/w projektu na terenie miasta Łęczna.(07.11.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 05.10.2011r. i wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć z samoobrony w systemie krav maga dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (13.10.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 05.10.2011r. dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z samoobrony w systemie krav maga dla uczestników projektu: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w ramach spotkania kulturalno-oświatowego.(05.10.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy umieszczenia ogłoszenia w prasie o realizacji projektu „Twoja szansa na sukces”. (03.10.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 13.09.2011r. i wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania na Torze Kartingowym dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (21.09.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe
Projekt: „Twoja szansa na sukces”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o realizacji projektu w prasie.(15.09.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 13.09.2011r. dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia spotkania na Torze Kartingowym dla uczestników projektu: „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (13.09.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 29.08.2011r.  na zorganizowanie i poprowadzenie imprezy w stylu cygańskim podczas Pikniku Integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (06.09.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 25.08.2011r. na zapewnienie transportu dojazdu i powrotu na miejsce organizacji Pikniku Integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (05.09.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 22.08.2011r. na zakup 3 stołów konferencyjnych i 40 krzeseł do sali szkoleniowej w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (31.08.2011)

szczegóły


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342/05/11 (31.08.2011)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 22.08.2011r. na zakup ekranu przenośnego oraz stolika pod projektor w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”(30.08.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 22.08.2011r. na zakup 60 kompletów promujących projekt (skład kompletu: teczka, długopis, notes) dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”(30.08.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty z dnia 22.08.2011r. na zakup stanowiska komputerowego, interfejsu multimodalnego ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych niedosłyszących w stopniu znacznym oraz zestawu nagłośnieniowego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”(30.08.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 29.08.2011r. dotyczy zorganizowania i poprowadzenia imprezy podczas Pikniku Integracyjnego dla uczestników projektu systemowego „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (29.08.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 24.08.2011r. dotyczy zapewnienia transportu dojazdu i powrotu dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” na miejsce organizacji Pikniku Integracyjnego. (25.08.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty dotyczy rozeznania cenowego z dnia 17.08.2011r. i wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku Integracyjnego dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”(25.08.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 24.08.2011r. dotyczy świadczenia usług w zakresie transportu osób niepełnosprawnych – uczestników projektu w okresie od 29 sierpnia do 30 listopada 2011r. (24.08.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 22.08.2011r. dotyczy zakupu stanowiska komputerowego z interfejsem multimodalnym oraz zestawem nagłośnieniowym w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (22.08.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 22.08.2011r. dotyczy zakupu ekranu przenośnego i stolika pod projektor w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (22.08.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 22.08.2011r. dotyczy zakupu stołów i krzeseł do Sali szkoleniowej w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (22.08.2011)

szczegóły


 

Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342/04/11 (22.08.2011)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia


Rozeznanie cenowe z dnia 22.08.2011r. dotyczy zakupu (60 kompletów - każdy składający się z teczki, długopisu, notesu) w ramach projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (22.08.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty z dnia 09.08.2011r. dotyczy zakupu roll-upa i stojącej tablicy informacyjnej. (17.08.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty z dnia 09.08.2011r. dotyczy zamieszczenia ogłoszenia w prasie o realizacji projektu systemowego. (17.08.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 17.08.2011r. dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia Pikniku Integracyjnego dla uczestników projektu „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” (17.08.2011)

szczegóły


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342/03/11 (16.08.2011)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia


Rozeznanie cenowe z dnia 09.08.2011r. dotyczy zakupu roll-up i stojącej tablicy informacyjnej. (09.08.2011)

szczegóły


Rozeznanie cenowe z dnia 09.08.2011r. dotyczy zamieszczenia ogłoszenia w prasie o realizacji projektu systemowego. (09.08.2011)

szczegóły


Zamówienie publiczne PCPR.POKL.342/02/11 (03.08.2011)

przejdź do strony BIP PCPR na której znajduje się pełna treść ogłoszenia


Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie gry zespołowej Paintball (21.07.2011)

szczegóły


Zamówienie publiczne PCPR.POKL/01/11. (19.07.2011)


Rozeznanie cenowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia gry zespołowej Paintball (13.07.2011)

szczegóły


Informacja o wyborze oferty na dostarczanie posiłków dla uczestników projektu „Twoja szansa na sukces” (19.05.2011)

szczegóły


Archiwum zamówień publicznych w 2014 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2013 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2012 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2011 r.

Archiwum zamówień publicznych w 2010 r.

Copyright © 2010 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej