Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ruszyły staże zawodowe dla uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” realizowanego przez PCPR w Łęcznej

Utworzono dnia 19.10.2020

Od 25 sierpnia 2020r.  rozpoczęły się  pierwsze staże zawodowe w naszym projekcie. Łącznie 50 mieszkańców  naszego  powiatu  będących uczestnikami projektu  odbędzie śr. 5-6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Staże będą realizowane do marca 2021r.  Celem odbywanych staży jest  nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Staż jest formą wsparcia, która umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom pozostającym bez zatrudnienia oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia ich szans na znalezienie pracy.

Praktyczne umiejętności stażyści zdobywają w takich zawodach jak: pracownik administracyjno-biurowy, rejestratorka medyczna, pomoc kosmetyczna, pomoc nauczyciela,  fotograf,  florysta, technik weterynarii, serwisant komputerowy, opiekun osoby niepełnosprawnej, pomoc biblioteczna, sprzedawca, serwisant rowerowy-sprzedawca, pomocnik glazurnika, pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy. Uczestnicy projektu podczas trwania stażu zawodowego zapewnione mają  badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW.

Mamy nadzieję, iż zdobyte w trakcie stażu doświadczenie zawodowe pozwoli wszystkim naszym uczestnikom skutecznie wejść na rynek pracy.  Życzymy powodzenia uczestnikom oraz dziękujemy wszystkim pracodawcom, którzy współpracują  z PCPR w Łęcznej i przyjęli naszych uczestników  na staże zawodowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej realizuje  projekt pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” na terenie Powiatu Łęczyńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”.

Staże zawodowe dla uczestników projektu

Utworzono dnia 19.10.2020, 22:22

ZAŁĄCZNIKI: