Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zmiany w wysokości kwot świadczeń

Utworzono dnia 17.05.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Dz. U. z 2021r. poz. 282), od dnia 1 czerwca 2021r. zmieniają się wysokości kwot w/w świadczeń i wynosić będą nie mniej niż:

 

  1. 746,00 zł miesięcznie – w przypadku świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej;
  2. 1131 zł miesięcznie – w przypadku świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
  3. 227 zł miesięcznie – w przypadku dodatku na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  4. 566 zł miesięcznie – w przypadku pomocy na kontynuowanie nauki.