Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Turnus rehabilitacyjny 2024 – druk wniosku

Utworzono dnia 15.12.2023

 

Turnus rehabilitacyjny 2024 – druk wniosku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż rozpoczyna wydawanie druków wniosków na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2024r.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju.

Informujemy, iż nabór wniosków prowadzony będzie w formie elektronicznej od 01.01.2024r., w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl oraz w formie papierowej od 02.01.2024r. w Siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, w godzinach pracy urzędu.

Druk do pobrania https://pcprleczna.pl/formy-pomocy/wsparcie-osob-niepelnosprawnych/n,turnus-rehabilitacyjny

 

 

ZAŁĄCZNIKI: