Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Transport indywidualny "door-to-door"

Utworzono dnia 09.01.2024

TRANSPORT INDYWIDUALNY "DOOR-TO-DOOR"

Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Powiat Łęczyński kontynuuje realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Cel projektu:


        Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu door-to-door.  Projekt polega na świadczeniu usługi transportu indywidualnego door-to-door obejmującej pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa transportowa door-to-door obejmuje także wsparcie udzielane użytkownikowi/użytkowniczce przez  asystenta w dotarciu  z miejsca zamieszkania do pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego oraz udzielanie pomocy w trakcie jazdy.

        Uprawnionymi do skorzystania z usług transportowych door-to-door są pełnoletnie osoby zamieszkujące na terenie Powiatu Łęczyńskiego, które mają problemy w samodzielnym przemieszczaniu się m.in. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Będą to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak  i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby z trudnościami w poruszaniu się).  

          Usługa transportu door-to door wykonywana jest na terenie Powiatu Łęczyńskiego, w granicach administracyjnych gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin, Spiczyn, Łęczna, Milejów, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 07:00 do 18:00.

Sposoby zamawiania usługi transportu indywidualnego door-to-door:

1. W dniu poprzedzającym wykonanie usługi transportowej:

a) Telefonicznie pod numerem telefonu 795 003 827  (od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00-13:00),

2. Na dwa lub więcej dni przed wykonaniem usługi transportowej:

a) telefonicznie pod numerem telefonu 795 003 827  (od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-13:00),

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: doortodoor@powiatleczynski.pl,

c) poprzez złożenie formularza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Łęcznej przy ul. Staszica 9,

d) zamówienie usługi osobiście lub poprzez osobę trzecią w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej- ul. Staszica 9;

 

 

     

ZAŁĄCZNIKI: