Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkolenie “Bezpieczni w służbie i w pracy”

Utworzono dnia 13.03.2020

W ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz doradztwa metodycznego dla kierowników  i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Łęczyńskiego w dniu 27 lutego br. w godz. 09.00-12.00 w siedzibie PCPR w Łęcznej odbyło się szkolenie  pn. “Bezpieczni  w służbie  i w pracy”.  Szkolenie  prowadzone było przez lubelskich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z  Kampanią Społeczną Służby Więziennej  - „Bezpieczni w służbie i w pracy”. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przy OISW w  Lublinie przeprowadzili zajęcia praktyczne z zasad samoobrony, technik interwencji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Psycholog Aresztu Śledczego w Lublinie zrelizował  warsztaty  psychologiczne dot. poznania metod komunikacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wynikających z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym klientem, podopiecznym,  radca prawny OISW w Lublinie panel prawny  i pomocną pomoc prawną.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 30 osób, tj.  pracownicy: PCPR w Łęcznej, MOPS w Łęcznej, OPS w Milejowie, GOPS w Spiczynie, OPS w Ludwinie, OPS w Puchaczowie, OPS w Milejowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. Szkolenie pozwoliło zdobyć wiedzę i umiejętności mogące pomóc  bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki służbowe przez pracowników instytucji pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

Szkolenie

Utworzono dnia 13.03.2020, 21:41