Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie wspierające

Utworzono dnia 06.02.2024

Świadczenie wspierające jest nowym instrumentem wsparcia, o które mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia.

Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba z niepełnosprawnością mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. 

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności począwszy od 1 stycznia 2024 r. 

Szczegółowe informacje, jak uzyskać świadczenie wspierające dostępne są na stronie:

→  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – świadczenie wspierające

Wzory wniosków, które należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – w formacie → Word oraz → PDF.