Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stosujemy techniki porozumiewania się na odległość

Utworzono dnia 02.02.2021

Informujemy, że placówki wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizują zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość do 14.02.2021r.

 

ZAŁĄCZNIKI: