Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Sierpień miesiącem trzeźwości

Utworzono dnia 10.08.2023

      

 

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

 

Alkohol jest bardzo popularnym środkiem odurzającym. Niestety picie alkoholu jest wszechobecne, zarówno w życiu towarzyskim, jak i zawodowym. Towarzyszy radościom, smutkom, złości. Picie jest obecne, kiedy rodzi się dziecko, przy imprezach towarzyskich, ślubach, gdy ktoś umiera, praktycznie przy każdej okazji. Granica wieku pierwszej inicjacji alkoholowej znacznie obniżyła się, a co za tym idzie społeczeństwo, w szczególności młodzież szybciej nabywa nawyków rozładowania różnych emocji poprzez spożywanie alkoholu. Niestety nadużywanie alkoholu sprzyja utrwalaniu się wielu problemów społecznych m.in. alkoholizmu, bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, zaniedbywania dzieci, wzrostu przemocy, przestępczości, naruszania prawa przez nietrzeźwych kierowców.

 

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY????

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, funkcjonuje PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH. Jego działalność finansowana jest ze środków Fundacji "Solidarni Górnicy" z siedzibą w Bogdance, na mocy umowy o współpracy zawartej pomiędzy Fundacją a Powiatem Łęczyńskim.

 

W Punkcie dyżurują n/w specjaliści:

1)  konsultacje i poradnictwo psychologiczne:

Psycholog /Pani Katarzyna Libera

Wtorek: 16.00-17.00  (pokój nr 15)  tel. 81 53 15 367

2) konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin dotkniętych problemem występowania przemocy domowej:

Konsultant ds. przemocy domowej / Pani Iwona Wiśniewska

Wtorek: 15.00-16.00  (pokój nr 09) tel. 81 53 15 378

3) dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży (uzależnienia behawioralne i chemiczne):

Specjalista  psychoterapii  uzależnień/Pani Teresa Fac      

Wtorek: 15.00-17.00  (pokój nr 10) tel. 81 53 15 375      

4) dyżur specjalisty ds. profilaktyki i uzależnień dla osób dorosłych:  

Specjalista ds. profilaktyki  i uzależnień/ Pani Kinga Albiniak 

Czwartek: 17.00-19.00  (pokój nr 10) tel. 81 53 15 375   

5) Działania socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem uzależnień – prowadzenie grupy socjoterapeutycznej od września do grudnia 2023r. (sala konferencyjna - niski parter);

 

Ponadto osoby uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać pomoc w poniższych instytucjach:

 

1. Poradnia Profilaktyczno–Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR w Łęcznej, ul. Plac Kościuszki 1, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 87 21, e-mail: pkmonar_leczna@vp.pl                                                                                  

2. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej, ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 94 99, kom. 793 879 106, e-mail: rct.leczna@gmail.com                                                       

3. Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sanitas s.c. w Łęcznej, ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna, tel. kont. 81 752 07 41                                                                                                                                       

4. Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej w Łęcznej, ul. Szkolna 4, 21-010  Łęczna, e-mail: rejestracja@centrumzdrowia-leczna.pl                                                                                           

Grupy Samopomocowe Świadczące Pomoc Osobom Uzależnionym w Powiecie Łęczyńskim:

1. Grupa Samopomocowa „Nowa Droga” przy Regionalnym Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej: ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,  tel. 81 4629-499, 793 879 106, środa godz. 17.00-19.00.                                                                                                                                                                   

2. Grupa samopomocowa „Odwaga do zmian Al.-Anon” dla współuzależnionych przy Parafii pw.  św. Józefa w Łęcznej (podziemia kościoła pw. św. Józefa), poniedziałek  godz. 18.00.                                                          

3. Miting AA „Alternatywa” przy Parafii pw. św. Józefa  w Łęcznej (podziemia kościoła pw. św. Józefa), sobota godz. 17.00. 

4. Klub Abstynenta „Aroka” w Cycowie: ul. Nowa 1, 21 –070 Cyców, tel. 723 568 292 przy Klubie Abstynenta „Aroka” w Cycowie:  AA w poniedziałki o godz. 18.00.

5. Miting AA „Koala” przy Domu Parafialnym w Milejowie, wtorek godz. 18.00.

6. Miting AA w Jaszczowie, Jaszczów 295, piątek godz. 18.00

 

 

Autor: Kornelia Bartoch (PCPR w Łęcznej)