Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Utworzono dnia 07.07.2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do uczestnictwa w programie

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Kto może skorzystać z pomocy

Możesz skorzystać z pomocy, jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • posiadasz status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
  • złożysz oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  • złożysz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Wsparcie polega na dofinansowaniu wynajmu mieszkania dla absolwentów z niepełnosprawnościami, kończących naukę we wszystkich typach szkół i rozpoczynających niezależne życie.

Z programem „Mieszkanie dla absolwenta” możesz się zapoznać pod adresem:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Więcej informacji pod nr  tel. 81 53 15 366