Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Razem przeciwko COVID-19!

Utworzono dnia 29.01.2021

W dniu 15.12.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej podpisało z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie umowę, dzięki której otrzymaliśmy środki ochrony indywidualnej, w tym m.in. jednorazowe maseczki ochronne, fartuchy ochronne i kombinezony, maseczki wielokrotnego użytku, ochraniacze na buty, płyny do dezynfekcji rąk, dozowniki, jednorazowe rękawiczki oraz  bezdotykowe termometry. W/w środki zakupione zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn. “Razem  przeciwko COVID-19!” realizowanego przez Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARSCoV2, a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, jak również w związku z zabezpieczeniem przed nawrotem epidemii w przyszłości.

            Pozyskane środki ochrony indywidualnej pozwolą na bezpieczne i higieniczne   wykonywanie  obowiązków służbowych przez pracowników PCPR  w Łęcznej, sprawną i bezpieczną obsługę klientów urzędu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 

Autor: Kornelia Bartoch (PCPR Łęczna)