Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 30.06.2022

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  • Ich pobyt na terytorium Polski jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  • Posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu. 

 

W ramach Modułu I tego programu udzielana jest pomoc finansowa ze środków PFRON w formie świadczenia na sfinansowanie  wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Szczegółowe informacje również w języku ukraińskim dostępne są pod adresem:

 https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

 

W ramach Modułu II świadczona jest pomoc w formie finansowania albo dofinansowania kosztów poniesionych przez samorząd powiatowy w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu. Dotyczy to również działań już zrealizowanych od 24 lutego 2022 r. Fundusz nie określa katalogu wspieranych działań; samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie.

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/przykladowe-formy-wsparcia-w-ramach-modulu-ii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnospr/