Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podwyżki świadczeń dla rodzin zastępczych

Utworzono dnia 27.04.2022

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej z dniem 1 czerwca 2022r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 292) od dnia 1 czerwca 2022r. ulegają zmianie kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i będą wynosić:

 • Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej - nie mniej niż 785,00 zł.

 

 • Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka - nie mniej niż 1 189,00 zł. 

 

 • Dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem
  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - nie mniej niż 239,00 zł.

 

 • Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - nie mniej niż 239,00 zł.

 

 • Pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej - nie mniej niż 595,00 zł.

 

 • Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3 921,00 zł.

 

 • Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
 • nie mniej niż 7 839,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3 921,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat,
 • nie mniej niż 1 961,00 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 • Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 1 782,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 3 563,00 zł.