Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Placówki wsparcia dziennego - nowe informacje

Utworzono dnia 29.03.2021

Placówki wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizują zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość od 29.03.2021 do 09.04.2021r.

Poniżej w załączniku Decyzja Wojewody Lubelskiego dot. zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówkach pobytu dziennego województwa lubelskiego.

ZAŁĄCZNIKI: