Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opieka wytchnieniowa - Zachęcamy do składania wniosków!

Utworzono dnia 24.05.2021

     

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza do składania wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej oraz podniesienie swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Karty zgłoszeń przyjmowane będą w terminie do 25 czerwca 2021roku.

Do Karty zgłoszenia (załącznik nr 8) należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności oraz Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM załącznik nr 7, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

 

Ze wsparcia w ramach w/w programu mogą skorzystać członkowie rodzin oraz opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi.

 

W ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na podstawie Karty zgłoszenia do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, której wzór stanowi załącznik nr 8 do programu oraz Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM stanowiącej załącznik nr 7.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności opieką wytchnieniową zostaną objęte osoby,  u których wynik w/w badania wyniesie od 18 do 75 punktów.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w zakresie specjalistycznego poradnictwa odbywać się będzie w siedzibie PCPR lub w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Forma usługi oraz liczba godzin wsparcia zostanie przyznana na podstawie oceny  indywidualnych potrzeb zgłaszanych we wniosku przez członków rodziny / opiekunów.

 

Więcej informacji pod nr tel. (81) 53 15 366

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Staszica 9

21-010 Łęczna

ZAŁĄCZNIKI: