Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Utworzono dnia 07.11.2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowe pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej w szczególności polegać będą na pomocy w:

  • czynnościach samoobsługowych,
  • czynnościach pielęgnacyjnych,
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
  • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Powiat łęczyński przystąpi o przyznanie środków na realizację ww. Programu. Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

UWAGA! Przyznanie usług opieki wytchnieniowej będzie możliwe po uzyskaniu przez Powiat Łęczyński środków finansowych na realizację Programu. 

Szczegółowe informacje dot. Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 znajdą Państwo na stronie niepelnosprawni.gov.pl

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023