Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta RPDiT FAS/FASD

Utworzono dnia 16.04.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przyjmuje zgłoszenia mieszkańców naszego powiatu do nowo utworzonego Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD.

OFERTA RPDiT FAS/FASD

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD utworzony przy ROPS w Lublinie, jest jednostką samorządową o charakterze wojewódzkim. Zadaniem Punktu jest zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)/FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych/ Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) oraz ich opiekunów poprzez:

 • Wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FAS/FASD
 • Prowadzenie konsultacji i indywidualną pracę z dzieckiem z zespołem FAS/FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznym w domu
 • Prowadzenie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia
 • Specjalistyczną pomoc: medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną

DLA KOGO?

Oferta przeznaczona jest dla mieszkańców woj. lubelskiego. Z diagnozy mogą korzystać dzieci i młodzież ucząca się (do 24 r.ż.) z rodzin biologicznych, adopcyjnych, lub dzieci będące pod opieką pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej.

Zgłoszenie do RPDiT FAS/FASD nie wymaga skierowania. Oferowana pomoc jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy RPDiT proszone są o dołączenie do zgłoszenia:

 1. Posiadanej dokumentacji tj. kserokopii wszystkich istotnych dokumentów medycznych, psychologicznych, szkolnych itp. (np. wyniki badań neurologicznych, psychiatrycznych, logopedycznych, diagnozy psychologicznej, książeczki zdrowia, przykładowe strony z zeszytów, dzienniczek uwag itp.)
 2. Dokumentów rejestracyjnych (Załączniki)

Zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna.

Osoba do kontaktu:

Psycholog - mgr Katarzyna Libera

Poniedziałek- Piątek:    8.00-16.00

pokój nr 21

tel. 81 53 15 375

e-mail: k.libera@pcprleczna.pl

 

 

 

Podstawowe informacje o FAS/FASD

Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD) to wszelkie zaburzenia, które mogą wystąpić u dziecka narażonego na alkohol w okresie prenatalnym. Zaliczamy do nich m.in. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS).

Alkoholowy Zespół Płodowy (Płodowy Zespół Alkoholowy, FAS, syndrom FAS) to jednostka chorobowa, która wiąże się z występowaniem nieprawidłowości w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego i prowadzi do zaburzeń zachowania. Nieprawidłowości te wynikają z narażenia płodu na działanie alkoholu.

Dzieci z syndromem FAS (narażone na działanie alkoholu w życiu płodowym) mają różne trudności m.in.:

 • kłopoty z organizacją i planowaniem, przewidywaniem, niemożnością określenia priorytetów w działaniu
 • kłopoty z pamięcią: zapamiętywaniem informacji, integracją informacji, przypominaniem informacji, zapominanie
 • trudności z rozumieniem abstrakcyjnych pojęć, takich jak: czas, przestrzeń i odległość,  pojęcie liczby i znaczenia pieniądza, co może skutkować:  gubieniem się, przychodzeniem do domu i do szkoły o dowolnej porze, a nie o umówionej, bycie ofiarą wśród rówieśników, bycie oszukiwanym
 • niemożność generalizowania informacji: trudności w wiązaniu ze sobą informacji, konieczność uczenia się ciągle na nowo tych samych informacji, co może skutkować: opóźnieniami w nauce, zniechęceniem, wykluczeniem z procesu edukacji
 • trudności komunikacyjne i językowe - kłopoty w rozumieniu instrukcji, brak kreatywności w mówieniu, rozumienie dosłowne , używanie pojęć bez ich rozumienia
 • impulsywność
 • kłopoty z hamowaniem reakcji;  często reakcja nieadekwatna do sytuacji, trudności z zatrzymaniem lub zmianą aktywności,  tkwienie w różnych trudnych sytuacjach
 • dysfunkcje rodzaju sensorycznego, mogące objawiać się: nieadekwatnym do pogody ubiorem, kłopotami z rozróżnianiem bodźców, nadwrażliwością na dotyk
 • spowolniony rytm myślenia (kłopoty w szkole, upośledzenia, trudności w kojarzeniu informacji)
 • spowolniony rytm przetwarzania słuchowego (opóźnienia w rozwoju zasobów językowych, powolne rozumienie, wybiórcze rozumienie)

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dane osobowe

Utworzono dnia 08.06.2021, 16:19

Oświadczenie, zgoda na diagnozę i forma opieki

Utworzono dnia 16.04.2021, 13:19

Oświadczenie COVID-19

Utworzono dnia 16.04.2021, 13:20

Ankieta wstepnej kwalifikacji

Utworzono dnia 16.04.2021, 13:20

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 16.04.2021, 13:21

Oświadczenie, zgoda poszerzona

Utworzono dnia 16.04.2021, 13:21