Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór wniosków AS - Moduł II

Utworzono dnia 14.03.2023

                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej do 31.03.2023r. prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Kto może skorzystać z pomocy w Module II

Możesz skorzystać z pomocy, jeśli:

  • posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i pobierasz naukę w szkole:

policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), lub otworzyłeś/aś przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl  

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu.

Złożenie wniosku elektronicznie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane:

w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć także w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  przy ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Osoby zainteresowane zapraszamy!