Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór wniosków AS - Moduł I

Utworzono dnia 14.03.2023

 

                                 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej do 10.10.2023r. prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I .

 

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Kto może skorzystać z pomocy w Module I

 

Możesz skorzystać z pomocy jeśli jesteś osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu, czy dysfunkcją kończyn górnych.

 

Możesz skorzystać ze wsparcia w zakresie:

  • likwidacji bariery transportowej
  • dostępu do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
  • likwidacji barier w poruszaniu się
  • pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej  

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl  

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu.

Złożenie wniosku elektronicznie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane:

w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych przy ocenie merytorycznej wniosku (preferencja jest jednorazowa).

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć także w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  przy ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Osoby zainteresowane zapraszamy!