Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Mieszkanie dla absolwenta - zmiany w programie

Utworzono dnia 23.01.2024

Wprowadzono zmiany w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej, poprzez dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu.

Kto może skorzystać z pomocy

  • Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

lub

  • osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą

jeśli jednocześnie:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności,
  • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne),
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/  tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi aplikowanie o środki.

Wniosek można złożyć w każdym czasie.

Więcej informacji o programie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/