Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Utworzono dnia 01.10.2021

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony

14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jego obchody od ponad 30 – stu lat są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Dane demograficzne wskazują na prognozowany coraz wyższy udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności Polski.

Zmienia się obraz przeżywania „jesieni życia”, bo zmieniają się sami Seniorzy. Wciąż są tradycyjnie kochającymi wnuki dziadkami, którzy znają „magiczne” rozwiązania wielu dziecięcych problemów, ale chcą też być aktywni, realizować swoje pasje, rozwijać się i zdobywać nowe doświadczenia.

Coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii, różnego rodzaju zajęć aktywizujących, uprawiają sporty, działają w organizacjach społecznych czy wolontariacie.

Oczywiście, model przeżywania tego etapu życia uwarunkowany jest stanem zdrowia i poziomem sprawności i samodzielności Seniora.

Dlatego Wszystkim Seniorom w dniu ich święta życzymy jak najdłuższych chwil w zdrowiu, zrozumienia dla ich potrzeb i problemów oraz „jesieni życia” pełnej ciepłych barw, przeżytej w otoczeniu kochających ludzi i atmosferze wdzięczności za Wasz wkład w budowę lepszej przyszłości kolejnych pokoleń !

 

ZAŁĄCZNIKI:

Plakat

Utworzono dnia 01.10.2021, 13:16