Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne mieszkanie - zmiany w programie

Utworzono dnia 23.01.2024

Zmiany w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na czym polega dofinansowanie?

Jest to dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Kto może je otrzymać?

Osoba z niepełnosprawnością, bez względu na wiek, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/  tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi aplikowanie o środki.

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej informacji o programie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/