Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"DOBRY START" 300+ - ważny komunikat dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Utworzono dnia 06.07.2022

"DOBRY START" 300+ - WAŻNY KOMUNIKAT – dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Przypominamy, iż z dniem 1 lipca 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”, tzw. 300+.

Wnioski o świadczenie dobry start składają Państwo wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS od 1 lipca do 30 listopada 2022r.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Program nie obejmuje studentów.

Instrukcje jak złożyć wniosek są dostępne na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

Jeśli jesteś:

  • osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem,
  • opiekunem prawnym,
  • opiekunem faktycznym,
  • osobą uczącą się – usamodzielnianą
  • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej,

to wniosek możesz złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS

Ponadto aby uzyskać świadczenie dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zobowiązani są Państwo dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.

Zaświadczenia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka wydawane były rodzinom zastępczym w celu składania wniosku o dodatek wychowawczy 500+.

Jeżeli Państwo nie posiadają takiego zaświadczenia, prosimy o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna.