Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktualna oferta RPDiT FAS/FASD

Utworzono dnia 08.06.2021

Aktualna oferta Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie

Od pierwszego kwietnia przyjmowane są zgłoszenia dzieci do Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD, który rozpoczął swoją działalność 31 marca 2021r. Wśród osób zgłaszających się do Punktu są rodziny biologiczne, zastępcze, adopcyjne oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze z całego województwa lubelskiego. Z diagnozy mogą korzystać dzieci i młodzież ucząca się (do 24 r.ż.).

AKTUALNA OFERTA RPDiT FAS/FASD

W ramach działalności Punktu prowadzona jest kompleksowa diagnoza:

 • psychologiczna,
 • neurologiczna,
 • integracji odruchów,
 • psychiatryczna,
 • logopedyczna,
 • pediatryczna,
 • zaburzeń integracji sensomotorycznej

Planowane jest poszerzenie oferty o grupę wsparcia dla rodziców/opiekunów i grupę psychoedukacyjną, a także o działania edukacyjne i promocyjne.

Punkt zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, w tym:

 • lekarza pediatrę,
 • lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży,
 • psychologów,
 • pedagogów klinicznych,
 • terapeutów integracji sensomotorycznej,
 • terapeutę metody integracji odruchów dr Swetlany Masgutowej

Celem lepszego kontaktu rodzin z Punktem, RPDiT FAS/FASD podjął współpracę z lokalnymi koordynatorami reprezentującymi instytucje w powiecie. Ponadto Punkt nawiązał kontakt z Katedrą Pedagogiki Rodziny KUL, UMCS w Lublinie, Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka w Poznaniu.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do RPDiT FAS/FASD nie wymaga skierowania.  Oferowana pomoc jest bezpłatna.

Chcąc skorzystać z oferty Punktu należy pobrać dokumenty znajdujące się na stronie ROPS w Lublinie (www.rops.lubelskie.pl) w informacji o działalności Punktu i przesłać je drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do sekretariatu ROPS w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, w godz. 7.30-15.30. Terminu wizyty ustalany jest telefonicznie po analizie dostarczonej dokumentacji. Telefon kontaktowy do Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD 81 528 76 67 jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

W ramach współpracy z Punktem, zgłoszenia przyjmowane są także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy RPDiT proszone są o dołączenie do zgłoszenia:

 1. Posiadanej dokumentacji tj. kserokopii wszystkich istotnych dokumentów medycznych, psychologicznych, szkolnych itp. (np. wyniki badań neurologicznych, psychiatrycznych, logopedycznych, diagnozy psychologicznej, książeczki zdrowia, przykładowe strony z zeszytów, dzienniczek uwag itp.)
 2. Dokumentów rejestracyjnych (Załączniki)

 

Osoba do kontaktu:

Psycholog - mgr Katarzyna Libera

Poniedziałek- Piątek:     8.00-16.00

pokój nr 21

tel. 81 53 15 375

e-mail: k.libera@pcprleczna.pl

 

ZAŁĄCZNIKI: