Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

300 + PLUS

Utworzono dnia 13.07.2021

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start. W załączeniu znajdują się :

  1. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy m.in. rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka czy pełnoletnich wychowanków objętych programem usamodzielnienia ),
  2. Instrukcja dla dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej,
  3. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start,
  4. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start,
  5. Wzór wniosku o zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

Instrukcje są dostępne również na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

 

W celu otrzymania zaświadczenia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo wychowawczej prosimy o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna.

ZAŁĄCZNIKI: