Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zmiany w programie "Dobry start"

Utworzono dnia 20.09.2021

 

ZMIANY W PROGRAMIE „Dobry Start”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092), od dnia 1 lipca 2021r. wniosek i załączniki do wniosku składane będą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

 

1) profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

2) systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 

Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, profil ten zakłada Zakład.