Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zarządzenie Starosty Łęczyńskiego

Utworzono dnia 14.01.2022

Zarządzenie Nr 2A/2022

Starosty Łęczyńskiego

z dnia 3 stycznia 2022r.

w sprawie przyznawania jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać jednorazowo świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.
 2. Maksymalna wysokość jednorazowego świadczenia wynosi do 500,00 zł na jedno dziecko.
 3. Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie wniosku wg załącznika nr 1 wraz z wykazem niezbędnych rzeczy związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka nie później niż do 3 miesięcy od daty przyjęcia dziecka.
 4. Przyznanie świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób indywidualny, a przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę w szczególności:
 1. wiek dziecka,
 2. potrzeby dziecka,
 3. możliwości zaspokojenia przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka

       potrzeb dziecka we własnym zakresie,

 1. przewidywany okres pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
 1. Świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka może być przeznaczone w szczególności na:
 1. meble niezbędne do wyposażenia pokoju dziecka (np. łóżko/łóżeczko, materac do

      łóżka/łóżeczka, biurko, krzesło do biurka, szafa, meblościanka, regał z półkami,

      komoda, lampka na biurko),

 1. nosidełko/ fotelik samochodowy,
 2. wózek,
 3. bielizna pościelowa, ręczniki,
 4. odzież, obuwie dla dziecka,
 5. podręczniki, pomoce do nauki.
 1. W przypadku pobytu w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, kwota świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka ustalana będzie indywidualnie z powiatem pochodzenia dziecka zobowiązanym do zwrotu wydatków i może być wyższa lub niższa od określonej w pkt 2. 

§ 2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Starosta może przyznać świadczenie, w kwocie wyższej niż wymieniona w § 1 pkt 2.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIKI: